Logo

E-Konsultacje w praktyce

Room type

Permanent

This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
Jakie funkcje pełnisz w salonie optycznym? (możesz zaznaczyć kilka odpowiedzi)
This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
Required fields
If you have already registered and can't locate your registration confirmation email,click here!
The email address is incorrect. Please double-check your email address.

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

System configuration test. Click here!

Administratorem danych osobowych jest Essilor Polonia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-236, ul. Annopol 17.
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem: iod@essilor.pl
Pani/Pana dane osobowe podane w ramach formularza rejestracyjnego będą przetwarzane w celu:
a. przeprowadzenia szkolenia oraz wydania certyfikatów - podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na podnoszeniu świadomości klientów w zakresie nowych technik i produktów Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
b. prowadzenia działań marketingowych Administratora - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora. Prawnie uzasadniony interes polega na kierowaniu treści marketingowych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust 1 lit a RODO;
c. ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na obronie przed roszczeniami oraz ustalaniu i dochodzeniu ewentualnych roszczeń, art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzeniu szkolenia i wydania certyfikatów oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe w celach marketingowych będą przetwarzane do momentu wycofania Pani/Pana zgody.
Podanie danych osobowych jest niezbędne do przejścia szkolenia, a ich niepodanie uniemożliwi rejestrację na platformie szkoleniowej oraz wydanie certyfikatów.Podanie danych osobowych w celach marketingowych Administratora jest dobrowolne. W przypadku niewyrażenia przez Panią/Pana zgody marketingowej Administrator nie będzie wysyłał komunikatów marketingowych.
Do przetwarzania danych osobowych Essilor Polonia Sp. z o.o. może angażować zewnętrzne podmioty, w tym podmioty świadczące usługi hostingu platform szkoleniowych.
Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.